Radna mjesta

5. Detalji za EK kartone

U sklopu radnog mjesta možete definirati podatke koji će se pojaviti na EK kartonima. 

Dodavanje detalja za kartone


U sklopu radnog mjesta možete definirati podatke koji će se pojaviti na EK kartonima.

Kratak opis - kratki opis radnog mjesta. Npr. :"Vrši popravke i zamjenu svih limenih površina na vozilima i strojevima, koje su radi oštećenja uzrok neispravnosti vozila ili strojeva".

Prva pomoć - po kojem pravilniku je rađeno osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Gašenje požara - po kojem pravilniku je rađena obuka za gašenje požara. Npr.:"Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94)".

Opis poteškoća - u ovom polju se navode sve opasnosti kojima je radnik koji radi na ovom radnom mjestu izložen. Npr:"Mehaničke opasnosti, mehaničke opasnosti pri horizontalnom i vertikalnom transportu, pri rukovanju opasnim radnim tvarima...."

Osposobljavanje - po kojem propisu je rađeno osposobljavanje. Npr."Plan i program osposobljavanja radnika za rad na siguran način u tvrtki (ime vaše tvrtke)".

Opis posebnih uvjeta - opis posebnih uvjeta koji vrijede za to radno mjesto. Npr: "PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA (NN br. 5/84 od 14. 02.1984.) čl.3  t. 4, 23, 24".