Radnici

7. Zaduživanje zaštitnih sredstava radniku

Na stranici radnika upisujete zaštitna sredstva koja su izdana za tog radnika:

Ukoliko je istekao rok zaštitnog sredstva ili ga je potrebno zamijeniti novim, na postojećem zapisu promijenite polje: "Datum" gdje upišite datum izdavanja novog zaštitnog sredstva i polje: "Vrijedi do" gdje upišete datum do kojeg vrijedi zaštitno sredstvo. 

Ako želite zadržati povijest svih zaduženja, umjesto da promijenite postojeći zapis, upišite novi zapis. 

NAPOMENA: naša preporuka je da za svako zaštitno sredstvo unosite novi zapis kako bi s vremenom imali arhivu izdanih zaštitnih sredstava za tog radnika

ZS - povijest zaduženja

Ukoliko je radniku potrebno zamijeniti zaštitno sredstvo prije isteka roka (gubitak zaštitnog sredstva npr.), možete označiti ili maknuti kvačicu s polja "Ima/Nema". Time će se to zaštitno sredstvo biti uvijek prikazano na izvještajima o nedostajućim zaštitnim sredstvima bez obzira na datum do kada vrijedi zaštitno sredstvo.

ZS - zamijena prije isteka roka

Novo zaštitno sredstvo možete dodati i kroz stranicu radnika iako ga nemate u popisu zaštitnih sredstava u vašoj evidenciji. 

Dodavanje novog zaštitnog sredstva

Na stranici radnika otiđite do poglavlja: "Zaštitna sredstva radnika" i kliknite na link. "+Novo zaštitno sredstvo". 

Pored kolone: "Naziv" klikom na ikonu + otvara se prozor u kojem možete definirati:

  • Naziv - naziv zaštitnog sredstva (npr. cipela ili zaštitne naočale)
  • Obilježje - unosite obilježje zaštitnog sredstva (npr. boju)
  • HR norma - u ovom polju upisujete HR normu zaštitnog sredstva
  • Str.norma - u ovom polju unosite neku stranu normu ukoliko je to potrebno
  • Grupa -  unosite grupu zaštitnog sredstva
  • Šifra - unosite šifru zaštitnog sredstva
  • Trajanje (u mjesecima) - trajanje (valjanost) zaštitnog sredstva u mjesecima
  • Cijena - u ovo polje unosite vrijednost zaštitnog sredstva u hrvatskim kunama (HRK)