Radnici

2. Opis stranice radnika


1.Radnik: opći podaci o radniku

 1. Prefix: titula koja ide ispred imena i prezimena radnika (prof., dr. i sl.)
 2. Ime:
 3. Prezime:
 4. Sufix: titula koja ide nakon imena i prezimena radnika (dipl.ing i sl.)
 5. Ime roditelja: ime majke ili oca radnika
 6. JMBG: jedinstveni matični broj građanina radnika
 7. OIB:  OIB radnika - sustav će provjeriti broj koji upišete i neće dopustiti upisivanje nasumičnih brojeva
 8. Životna dob: sustav automatski izračunava ovaj podatak na temelju datuma rođenja koji ste unijeli pod osobnim podacima radnika
 9. Staž do dolaska: upisuje se na način GGMMDD dakle broj godina, broj mjeseci i broj dana staža do dolaska u tvrtku
 10. Datum zaposlenja: u trenutnoj tvrtki
 11. Datum odlaska: ukoliko je podatak unesen radnik će biti dodan u bivše radnike
 12. Ukupni staž(informativni): staž koji sustav računa iz podataka iz polja staž do dolaska (1.9), polja datum zaposlenja (1.10) i trenutnog datuma
 13. Koef.: koeficijent plaće radnika 
 14. Radno mjesto: iz padajućeg izbornika odabrati postojeće radno mjesto ili putem ikone + dodati novo radno mjesto radnika
 15. Organizacijska jedinica: iz padajućeg izbornika odabrati u koju organizacijsku jedinicu vaše organizacijske strukture pripada radnik
 16. Lokacija: podaci o fizičkoj lokaciji radnika u unutar tvrtke (Zagreb ili soba broj 14, 2.kat i sl.)
 17. Evidencijski broj: evidencijski broj radnika - ovo je evidencijski broj službe zaštite na radu ne kadrovski broj radnika koji se unosi na drugom mjestu (4.11)
2. Posebni uvjeti rada: podaci o posebnim uvjetima rada za tog radnika

 1. Posebni uvjeti rada(napomena): mjesto za unos napomene vezane uz posebne uvjere rada u kojim radnik radi
 2. Zdravstveno stanje: napomena za zdravstveno stanje radnika (npr. mora nositi dioptrijske naočale)
 3. Psihološko i fizičko stanje: napomena za psihološko i fizičko stanje radnika 
 4. Početak rada s posebnim uvjetima: pomoću kalendara dodajete datum s kojim je radnik počeo raditi na poslu sa posebnim uvjetima rada
 5. Poslovni sa posebnim uvjetima rada: označite kvačicom ako radnik radi na poslovnima sa posebnim uvjetima rada
 6. Stručnjak ZNR: označite kvačicom ukoliko je radnik stručnjak zaštite na radu
3. Kontakt podaci: kontakt podaci radnika

 1. Ulica: prebivališta
 2. Kućni broj: prebivališta
 3. Mjesto: prebivališta
 4. Općina: prebivališta
 5. Telefon u tvrtki:
 6. Telefon kod kuće:
 7. Mobitel:
 8. Email
4. Osobni podaci: osobni podaci radnika

 1. Spol: odabirom ikone označite spol radnika
 2. Datum rođenja:
 3. Mjesto rođenja:
 4. Općina rođenja:
 5. Država rođenja:
 6. Državljanstvo:
 7. Narodnost:
 8. NKZ: nacionalna kvalifikacija zanimanja
 9. Opis zanimanja: općeniti opis zanimanja (vozač, armirač i sl.)
 10. Stručna sprema: stečena stručna sprema radnika
 11. Broj u kadrovskoj: evidencijski broj vaše kadrovske službe za tog radnika
 12. Datum ugovora: datum sklapanja ugovora o radu radnika i tvrtke
 13. Napomena ugovora: općenita napomena uz ugovor (npr. rad na neodređeno i sl.)
 14. HZZO broj osiguranja: broj zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
 15. Broj osobne iskaznice: broj osobne iskaznice radnika
 16. Datum osobne iskaznice: datum izdavanja osobne iskaznice radnika
 17. Osobnu iskaznicu izdao: policijska uprava koja je izdala osobnu iskaznicu radnika
5. Uvjerenja radnika: izdana uvjerenja o osposobljavanju radnika

 1. Br.uvjerenja: broj izdanog uvjerenja o osposobljavanju
 2. Tip uvjerenja: iz padajućeg izbornika odabirete tip uvjerenja ili dodajete novi pomoću ikone +
 3. Ima/Nema: postoji li uvjerenje (npr. ako se uvjerenje izgubi maknuti ćemo kvačicu)
 4. Datum: datum s kojim je izdano uvjerenje o osposobljavanju radnika
 5. Vrijedi do: datum do kojeg vrijedi izdano uvjerenje o osposobljavanju radnika
 6. Ispitivač: ovlaštena osoba/tvrtka koja je izdala uvjerenje o osposobljavanju radnika
 7. Stručnjak ZNR:
 8. Upisao: osoba koja je upisala uvjerenje o osposobljavanju u evidenciju
 9. Cijena: cijena postupka osposobljavanja radnika i izdavanja uvjerenja
 10. Izdano za radno mjesto: za koje radno mjesto je izdano uvjerenje (npr. vozač)
 11. Napomena: općenita napomena uz uvjerenje 
6. Zaštitna sredstva radnika - izdana zaštitna sredstva 

 1. Naziv: dodajte zaštitno sredstvo iz padajućeg izbornika ili dodajte novo zaštitno sredstvo korištenjem ikone +
 2. Obilježje: unesite obilježje zaštitnog sredstva (npr, žuti, zimsko, duboke i sl.)
 3. Veličina: unos veličine zaštitnog sredstva (45, 34/34 i sl.)
 4. Količina: unos količine tog zaštitnog sredstva koju zadužuje radnik
 5. Datum: datum izdavanja zaštitnog sredstva
 6. Vrijedi do: datum do kojeg vrijedi izdano zaštitno sredstvo
 7. Ima/Nema: postoji li zaštitno sredstvo ili ne (npr. ako se izgubilo stavite NE)
7. Mjesto rada - mjesto rada radnika (ovaj dio će biti omogućen isključivo ako ste procjenu rizika izradili kroz aplikaciju WebZNR)

 1. Naziv: naziv mjesta rada na kojem radi radnik
8. Dodatni poslovi - poslovni koje obavlja radnik (ovaj dio će biti omogućen isključivo ako ste procjenu rizika izradili kroz aplikaciju WebZNR)

 1. Dodijeli: označite kvačicom posao koji želite dodijeliti radniku. 
9. Obrasci - na ovom mjestu ćete vidjeti sve obrasce (RA1, OR i sl.) koji su izdani za konkretnog radnika. 

 1. Akcije - izbornik: "Akcije" vam omogućuje otvaranje, kopiranje, ispis i brisanje svakog pojedinog obrasca