Organizacijske jedinice

2. Dodavanja pečata i potpisa na izvještaje

Prvo je potrebno da za vašu tvrtku ili pojedinu organizacijsku jedinicu dodate potpis i pečat u JPG ili PNG formatu slike. Ako slike budu imale bijelu podlogu ispod potpisa i pečata aplikacija će automatski obrisati pozadinu te tako dodatno optimizirati sliku za stavljanje u dokumente. 

Ukoliko želite da potpis i pečat budu identične veličine kao i u ne digitalnom obliku potrebno je da budu slijedećih dimenzija:

  • za pečat - 5,8 x 2,4 cm
  • za potpis - 6,2 x 1,5 cm

Ukoliko nemate nekog tko će to napraviti za vas prilagodbu slike ovim dimenzijama možete napraviti kroz aplikaciju MS Paint koja je dio svih Windows operativnih sustava ili neku sličnu aplikaciju za obradu slika

Kako bi dodali sliku pečata i potpisa u određenu organizacijsku jedinicu slijedite slijedeće korake: Osnovni podaci - Organizacijske jedinice - u organizacijskoj strukturi pronađite organizacijsku jedinicu gdje želite dodati potpis i pečat - Akcije -  Otvori

Na dnu stranice imate dva prozora: "Pečat na izvještajima" i "Potpis na izvještajima". Klikom na link: "Odaberi datoteku" otvara se pretraživač kroz koji pronađite datoteku pečata odnosno potpisa na vašem računalu koju želite učitati u aplikaciju. Nakon što ste odabrali datoteku kliknite na link: "Učitaj sliku pečata", odnosno "Učitaj sliku potpisa".

Nakon što odaberete link: "Učitaj sliku pečata" ispod će se pojaviti dva nova linka: 

  • "Trenutni pečat" - koji vam omogućuje preuzimanje datoteke
  • "Obriši pečat" - koji vam omogućuje brisanje datoteke

Identično će se desiti i prilikom učitavanja slike potpisa. 

Kada ste završili sa unosom datoteka sa slikama potpisa i pečata na RA1 ili OR obrascima pojaviti će se nova mogućnost pod linkom "Ispis" i to:

  • Ispiši - potpis
  • Ispiši - pečat
  • Ispiši - popis i pečat

Kada odaberete jednu od ovih mogućnosti na predviđenim mjestima će se pojaviti vaš potpis i/ili pečat ovisno o opciji koju ste odabrali.