Organizacijske jedinice

1. Kreiranje organizacijske strukture

Slobodni ste kreirati organizacijsku strukturu prema vlastitim željama.  U pravilu kreirati ćete istu organizacijsku strukturu kao u vašoj procjeni rizika koja je osnovni dokument zaštite na radu no istu možete kreirati prema vlastitim željama i potrebama vaše tvrtke. 


Vršna organizacijska jedinica uvijek je vaša tvrtka koju ste upisali prilikom prve prijave u aplikaciju. 

Svaku podorganizacijsku jedinicu možete naknadno micati prema vašim potrebama i željama. 

Prilikom kreiranja pojedine podorganizacijske jedinice pored osnovnih podataka moguće je odabrati i zadane parametre za tu organizacijsku jedinicu poput Stručnjaka zaštite na radu ili liječnika medicine rada. 

Također za tu organizacijsku jedinicu moguće je dodati pečat i potpis koji će se pojavljivati na izvještajima ( pogledajte poglavlje Dodavanja pečata i potpisa na izvještaje).

Ukoliko pod postavkom: "Tip" postavite vrijednost: "Tvrtka" umjesto zadane vrijednosti: "Organizacijska jedinica" taj unos u organizacijskoj strukturi će se voditi kao zasebni pravni subjekt te ćete zbog toga morati upisati adresu, OIB i druge podatke novog pravnog subjekta u vašoj evidenciji koji su potrebni. 

Aplikacija će nakon toga sve vaše prijave ozljede na radu, RA1 uputnice i druge dokumente popunjavati sa podacima tvrtke pod kojom se nalazi radnik

NAPOMENA: u ovom načinu rada moći ćete dobiti zbirne izvještaje za sve tvrtke koje vodite kao i pojedinačne izvještaje za svaku zasebno.