Korisnički portal

1. Što je Korisnički portal

Korisnički portal aplikacije WebZNR je modul koji vam omogućuje da određeni set podataka iz vaših ZNR evidencija učiniti dostupnima svojim radnicima te istovremeno im omogućite da se radnici uključe u postupak ZNR-a u vašoj tvrtki. 

Na primjeru jednog stroja objasnit ćemo kako modul Korisnički portal radi. 

Nakon što uključite modul moći ćete generirati QR kodove za sve uređaje koje imate unesene u aplikaciju WebZNR. Nakon što izgenerirate QR kod isti je potrebno ispisati na naljepnicu i istu zalijepiti na stroj o kojem je riječ. 

Nakon što radnik ili netko drugi (ovisno o postavkama opisanima u nastavku ovih uputa) s QR čitačem (npr. pametnim telefonom - Smarthphone i sl.) odskenira QR kod na njegovom telefonu će se učitati podaci o stroju iz vaših evidencija. To znači da će podaci koji su se učitali biti aktualni podaci o stroju u stvarnom vremenu. 


Radnik u vašoj tvrtki tako će moći doznati podatke o stroju poput: Naziv, Proizvođač, Godina proizvodnje, Lokacija, Tip, Tv. broj, Inv. broj, U primjeni od, Izvan upotrebe od, Napomena, Evidencijski broj, Upisano u evidenciju...

Također podaci koji su dostupni su tipovi pregleda na stroju te podatke o samom pregledu poput: Tip pregleda, Ispitivač, Ovlaštena tvrtka, Oznaka, Vrijedi od-do, Primjedba, Upisao...

Također u javni dio Korisničkog portala možete dodati i pojedine dokumente te tako jednostavno učiniti dostupnima upute za rad sa strojem, obrasce i sl. u PDF obliku. 

Ako se korisnik ili radnik u vašoj tvrtki autenticiraju imat će mogućnosti pristupiti internom dijelu Korisničkog portala gdje će moći vidjeti podatke vezane uz radnika ili njegovo radno mjesto. 

Radnik će tako pod: "Moji podaci" moći vidjeti svoja uvjerenja, svoja osposobljavanja, dokumente iz evidencije koji su vezani uz njegov račun te zaštitna sredstva. Radnik će također imati mogućnost zatražiti od stručnjaka zaštite na radu novo zaštitno sredstvo ili recimo prijaviti kvar na postojećem zaštitnom sredstvu. 


Radnik će također moći i vidjeti sve podatke iz evidencije o njegovom radnom mjestu poput: 

  • opasnosti koje se nalaze na njegovom radnom mjestu
  • dokumente vezane u njegovo radno mjesto
  • popis poslova koji se obavljaju na tom radnom mjestu 
  • prikazati dio procjene rizika koja se odnosi na svaki posao koji se obavlja na njegovom radnom mjestu
  • mjesta rada koja su vezana uz njegovo radno mjestoKorisnički portal je modul koji je jedini način da sve upute i procjenu rizika učiniti dostupnima svojim radnicima uz minimalni utržak vremena i sredstava. 

Također to je najlakši način da svoje radnike jednostavno i efikasno uključite u postupak odlučivanja i upravljanja zaštitom na radu u svojoj tvrtki. 

Sve druge metode iziskuju preveliki angažman stručne službe te su nepraktična za korištenje od strane radnika.