Provođenje osposobljavanja

1. Vrste osposobljavanja

Kako bi mogli koristiti modul osposobljavanja u sklopu stranice WebZNR prvo je potrebno da pod izbornikom: "Zajednički elementi" unesete nove vrijednosti klikom na link: "Tipovi uvjerenja".

Najčešći tipovi uvjerenja su već unešeni u aplikaciju WebZNR, a sami možete dodati tipove uvjerenje koji nisu u aplikaciji. 

Nakon što ste se uvjerili da imate sve potrebne tipove uvjerenja potrebno je da u aplikaciju dodate i vrste osposobljavanja.

Vrste osposobljavanja dodajete tako da u glavnom izborniku odaberete: "Osposobljavanja", nakon čega birate izbornik:"Vrste osposobljavanja". 

Prilikom dodavanja vrste osposobljavanja kvačicom će te označiti koji tip uvjerenja će biti upisan u kartici radnika nakon što uspješno položi konkretno osposobljavanje.


Također na vrsti osposobljavanja možete podesiti oblik oznake (šifriranje dokumenata) prema vlastitoj želji. 

Moguće varijable za generiranje nove oznake su:

  • [RB] - r.b. po org. jedinici
  • [RBTIP] - r.b. po org. jedinici i tipu dokumenta
  • [RBTIPGOD] - r.b. po org. jedinici i tipu dokumenta u godini u kojoj se završava dokument
  • [GODINA] - Godina dokumenta npr 2019
  • [GOD] - Dvoznamekasta godina dokumenta npr 19
Ako redni broj mora biti formatiran s početnim nulama, npr 001, 002, na kraj šifre dodajte :3, npr [RBTIP:3]