Radna oprema i objekti ispitivanja

Radna oprema, radni okoliš, vatrodojava, stabilni sustavi...

8. Dodavanje pregleda radne opreme ili objekta

Na stranici radne opreme i objekta ispitivanja imate mogućnost voditi evidenciju svih pregleda opreme odnosno objekta:


Radna oprema-dodavanje pregleda radne opreme ili objekta