Radna oprema i objekti ispitivanja

8. Dodavanje pregleda radne opreme ili objekta

Na stranici radne opreme i objekta ispitivanja imate mogućnost voditi evidenciju svih pregleda opreme odnosno objekta:


Radna oprema-dodavanje pregleda radne opreme ili objekta