Radna oprema i objekti ispitivanja

Radna oprema, radni okoliš, vatrodojava, stabilni sustavi...

10. Unos tipa pregleda kroz stranicu radne opreme ili objekta

Novi tip pregleda možete unijeti i kroz stranicu radne opreme ili objekta ispitivanja:

Unos nove vrste pregleda kroz stranicu radne opreme ili objekta