Radna oprema i objekti ispitivanja

12. Ispis EK4, EK5 kartona i ocjene rizika

U aplikaciji je moguće ispisati EK4 i EK5 karton te ocjenu rizika direktno u izborniku radne opreme i objekata ispitivanja:

Ispis EK4,EK5 i Ocjena rizika