Obrasci ( RA-1, RO-1, RO-2, NR-1)

2. Kreiranje RO-1 uputnice

1. Kreiranje RO-1 uputnice

U ovom poglavlju ćemo opisati kako kreirati uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika (Obrazac RO-1).

Kako bi upisali RO-1 uputnicu potrebno je u glavnom izborniku pod: "Osnovni podaci", odabrati izbornik: "Obrazac RO1".

U meniju pored lokalne tražilice odabrati opciju: "+Novi".

U prozoru za unos nove RO-1 uputnice prvo u polju: "Radnik", odaberite radnika za kojeg radite RO-1 uputnicu tako da počnete upisivati ime ili prezime radnika.

Nakon odabira radnika imate mogućnost odabrati datum. Zadani datum je trenutni datum izrade RO-1 uputnice no tu vrijednost možete promijeniti. 

Sustav vam sam radi pobrojanje RO-1 uputnica pa vam stoga nudi automatski slijedeći redni broj

Klikom na: "Nova uputnica RO-1" kreirate uputnicu za odabranog radnika na odabrani datum i pod rednim brojem koji je prikazan.


Kada ste završili sa popunjavanjem RO-1 uputnice imate mogućnost:

  • "Snimi" - snimiti uputnicu u vašu evidenciju
  • "Snimi i otvori novu" - snimiti uputnicu u vašu evidenciju i odmah nastaviti sa unosom nove RO-1 uputnice
  • "Ispiši" - idete u postupak ispisa uputnice. Sustav će automatski dati na ispis dva primjerka kojima će na dnu pisati: "Zdravstvenoj ustanovi" odnosno "Poslodavcu". 
NAPOMENA: Kako je ovo zakonska obaveza aplikacija će automatski za vas kreirati dvije kopije iste uputnice.