Prijava ozlijede na radu (OR)

1. Unos novog OR obrasca

Kako bi upisali novi OR obrazac potrebno je u glavnom izborniku pod: "Osnovni podaci", odabrati izbornik: "Prijava ozljede na radu (OR)"

Iznad popisa OR obrazaca pored lokalne tražilice odabrati opciju: "+Novi".

Na stranici: "Nova prijava ozljede na radu", potrebno je popuniti podatke koji se traže od vas te kliknite na link: "Nova prijava".

NAPOMENA: radi vašeg lakšeg snalaženja tiskanica OR je kreirana što sličnije predlošku Narodnih Novina odnosno službenom izgledu tiskanice OR.

Aplikacija će za vas automatski popuniti sve podatke koji su već uneseni u vašu evidenciju. Ostale podatke iz OR tiskanice potrebno je popuniti ručno s tim da svi šifrarnici, koji su definirani zakonom, su dostupni u obliku padajućih izbornika.

NAPOMENA: pretraživanje padajućih izbornika možete pretraživati "skrolanjem" ili tako da počnete upisivati pojam pri čemu će vam aplikacija automatski filtrirati rezultate vaše pretrage. 

Na vrhu OR tiskanice nalazi se meni putem kojeg odlazite na željenu stranicu OR tiskanice. 

Kada ste završili sa unosom podataka imate mogućnost snimiti tiskanicu, snimiti i dodati novu prijavu ozljede na radu odnosno ispisati na A4 ili A3 papir

Uz OR obrazac uvijek možete voditi status prijave kod HZZO-a. Tako prijava može imati status u pripremi, priznato i odbijeno. Status sami definirate na stranici 1 OR obrasca.

Uz OR obrazac možete priložiti i svu dokumentaciju vezanu uz tu ozljedu na radu. Tako možete uz OR obrazac dodati liječničku dokumentaciju, izvještaj policije ili inspektora, sudsku dokumentaciju i sl. 

NAPOMENA: Polje 19. Radno vrijeme radnika mora se unositi u obliku HH:mm-HH:mm. Na primjer, ukoliko radnik radi od 8 do 16 sati, unesite 08:00-16:00 .

NAPOMENA: ukoliko želite prilikom ispisa dodati i svoj potpis odnosno pečat vaše tvrtke/ustanove na obrazac molimo da pogledate poglavlje: "Dodavanja pečata i potpisa na izvještaje" pod sekcijom:  "Organizacijska struktura".

Automatski popunjena polja:

Podaci o poslodavcu dolaze iz podataka osnovne organizacijske jedinice, tj tvrtke. 

7. Broj zaposlenih (šifra sukladno ESAW klasifikaciji): Broj radnika se izračunava na datum ozljede i prema tome upisuje šifra.

13. Matični broj osigurane osobe: HZZO Matični broj osiguranja (Pod podacima o radniku, kartica "Osobni podaci")

22. Koliko je dugo osoba obavljala posao na kojem je ozlijeđena ( godina, mjeseci, dana): Izračunava se staž od datuma zaposlenja do datuma ozljede s pretpostavkom 8 satnog radnog vremena. Staž se prikazuje u obliku GGMMDD.

25. Lokacija ( adresa) gdje se ozljeda dogodila - Adresa organizacijske jedinice ozlijeđenog radnika: [Ulica] + [Kućni broj], [Mjesto]