Općenito o izvještajima

1. Odabir

U aplikaciji WebZNR izvještaji imaju posebnu stavku u glavnom meniju aplikacije

Klikom na stavku: "Izvještaji" otvara se padajući izbornik sa najčešće korištenim predlošcima.

Ono što treba znati prije korištenja izvještaja u aplikaciji WebZNR je da oni nisu kreirani na način da imate određeni broj predložaka koji vam daju određeni set podataka iz vaše evidencije. Naprotiv, sustav izvještavanja aplikacije je napravljen na način da korištenjem grupiranja i filtriranja pojedinih podataka sami radite izvještaje sa podacima koji vam trebaju. Na ovaj način smo korisnicima aplikacija omogućili izradu velikog broja specifičnih izvještaja, a ne samo određeni set izvještaja sa točno definiranim podacima. 

U meniju se nalaze najčešće korišteni izvještaji: