Postavke korisnika

2. Postavke korisnika za tvrtku

Ulaskom u opciju: "Postavke korisnika za tvrtku" imate mogućnost promijeniti postavke aplikacije na  način da što više odgovara vašim željama i potrebama. 

Na stranici se nalaze 4 poglavlja:

  • Postavke korisnika tvrtke
  • Email - Postavke
  • Postavke za navigaciju
  • Tema
Postavke korisnika tvrtke 

U tekstualnom okviru: "Dana unaprijed" možete definirati koliko dana u naprijed želite da vas aplikacija obavještava putem kalendara i email poruka o predstojećim radnjama koje trebate poduzeti

Klikom na: "Dodaj obavezna uvjerenja na novog radnika", uključujete mogućnost da aplikacija automatski doda obavezna uvjerenja za novog radnika kojeg upišete u vašu evidenciju i odredite njegovo radno mjesto. 

Email - Postavke

U dijelu: "Email - Postavke" definirate na koju email adresu želite primati obavijesti, koliko često želite primati obavijesti (nude se opcije: ne šalji obavijesti, tjedno i mjesečno) te definirati PDF lozinku kojom možete kriptirati sve datoteke koje šaljete putem emaila kako bi slanje putem email poruka bili sigurno. 

NAPOMENA: ukoliko postavite PDF lozinku primatelj neće moći otvoriti PDF dokument bez te lozinke

Postavke za navigaciju

Klikom na kućicu: "Prethodni, Sljedeći prema organizaciji" uključujete mogućnost da prebacivanje između radnika u vašoj evidencije s pomoću navigacije: "Prethodni" i "Slijedeći" ide po organizacijskoj jedinici kojoj pripadaju, a ne po abecedi kako je to u zadanim postavkama.

Klikom na kućicu: "Prikaži nadređenu org.jed u padajućim izbornicima" uključujete mogućnost da prilikom odabira organizacijske jedinice u padajućem izborniku (npr. na stranici radnika) aplikacija prikazuje i nadređenu organizacijsku jedinicu za svaku pojedinu organizacijsku jedinicu

Klikom na kućicu: "Prikaz svih događanja na kalendaru" uključujete mogućnost da vam se u kalendaru aplikacije prikazuju svi događaji bez obzira na to dali ste ispunili obaveze iz tog događaja (npr. poslali radnika na liječnički pregled ili izdali zaštitno sredstvo) ili ne. 

Klikom na kućicu: "Prikaz aktivnih radnih mjesta" uključujete mogućnost da vam aplikacija prikazuje samo radna mjesta na kojima se prema trenutnoj evidenciji nalazi jedan ili više radnika.

Tema

Kako bi rad u aplikaciji bio što ugodniji omogućili smo vam da možete mijenjati zadane boje prikaza aplikacije. Na ovaj način možete personalizirati izgled aplikacije. 

Ovu mogućnost često koriste naši klijenti kada u aplikaciji vode više od jedne tvrtke pa im boje pomažu razlikovati evidencije pojedine tvrtke.