Postavke korisnika

Ovdje možete naučiti sve o postavkama korisnika 

4. Prava korisnika

Prava korisnika definirate tako da kliknete na vaše korisničko ime koje se nalazi gornjem desnom kutu aplikacije.

U izborniku koji će se pojaviti odaberite opciju: "Prava korisnika"


U ovom dijelu korisnički postavki možete definirati prava korisnicima na pojedine dijelove aplikacije za svoj korisnički račun ili druge korisnike. 

NAPOMENA: samo administratori aplikacije imaju ovu mogućnost te su njihova prava potpuna i nemaju potrebu dodjeljivati pojedina prava ručno.

U padajućem meniju: "Korisnik" odabirete korisnika kojem želite dodati / oduzeti prava na pojedine dijelove aplikacije. Nakon što odaberete korisničko ime korisnika kliknite na link: "Prikaži"

Na dnu stranice će se prikazati sva prava koja taj korisnik trenutno ima na aplikaciji. U koloni: "Akcije", imate mogućnost odmah oduzeti prava tom korisniku klikom na link: "Obriši", pored prava koje mu želite oduzeti. 

U opcijama imate mogućnost kliknuti link: "Dodaj sva prava" ili "Ukloni sva prava" te time dodati ili oduzeti sva prava za odabranog korisnika aplikacije bez potrebe za pojedinačnim dodjeljivanjem ili oduzimanjem prava. 

Na isti način imate mogućnost dodati sva prava na čitanje i sva prava na pisanje u aplikaciji klikom na link: "Dodaj sva prava za čitanje" odnosno "Dodaj sva prava za pisanje".

U padajućem izborniku imate mogućnost odabrati prava za svaki pojedini dio aplikacije na način da pronađete dio aplikacije i prava koja želite dodati korisniku te kliknete na link: "Dodaj pravo".

Odabrano pravo će se pojaviti na popisu prava na dnu stranice.