Postavke korisnika

Ovdje možete naučiti sve o postavkama korisnika 

5. Prava korisnika po org. za tvrtku

Dodjeljivanje prava korisniku aplikacije možete vršiti i prema organizacijskoj strukturi.

U padajućem izborniku: "Korisnici" prvo odabirete za kojeg korisnika želite dodijeliti ili oduzeti prava te kliknete na link: "Prikaži".

Aplikacija će vam prikazati vašu organizacijsku strukturu i trenutna prava za odabranog korisnika aplikacije. 

Ista možete mijenjati na željeni način tako da stavljate kvačice ili ih mičete sa pojedinih polja s tim da su polja s lijeva na desno:

  • Pravo za radnike - čitanje
  • Pravo za radnika - promjene
  • Pravo za radnu opremu i objekte - čitanje
  • Pravo za radnu opremu i objekte - promjene

NAPOMENA: organizacijske jedinice koje imaju pod organizacije u strukturi imaju svoja polja za dodjeljivanje / oduzimanje prava za tu organizacijsku jedinicu i sve pod organizacijske jedinice kako ne bi morali ići i označavati svaku pod organizacijsku jedinicu zasebno. 

Kada završite sa dodjeljivanjem / oduzimanjem prava klikom na link: "Snimi promjene" mijenjate trenutačno prava za odabranog korisnika aplikacije.