Postupak registracije i prijave u aplikaciju

Kako proći kroz postupak registracije i prijave u aplikaciju, kako ponovno postaviti lozinku te uključiti dvostruku autentikaciju

2. Postupak prijave u aplikaciju

Nakon što ste klikom na link: "Prijava" na stranici zastitanaradu.hr ili putem linka iz e-mail poruke koju ste dobili prilikom registracije došli na stranicu za prijavu u aplikaciju. 

Unosom korisničkog imena i lozinke koju ste odabrali prilikom registracije i klikom link: "Prijava" prijavljujete se u aplikaciju.

Slijedeći put kada želite ući u aplikaciju prijavu u aplikaciju WebZNR počinjete odlaskom na službenu stranicu aplikacije koja se nalazi na adresi www.zastitanaradu.hr

U gornjem desnom kutu stranice uočit ćete link: "Prijava". Klikom na link dolazite na stranicu prijave u aplikaciju WebZNR. 
Unosom korisničkog imena i lozinke koju ste odabrali prilikom registracije i klikom link: "Prijava" prijavljujete se u aplikaciju.

Na ovoj stranici imate mogućnost se, ukoliko niste, registrirati klikom na link: "Registrirajte se". Više o registraciji pročitajte u poglavlju: "Postupak registracije u aplikaciju"

Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku klikom na link: "Resetiraj lozinku" pokrećete postupak promjene vaše lozinke. Više o samom postupku pročitajte u poglavlju: "Postupak ponovnog postavljanja lozinke"

Ako je za vaš račun uključena dvostruka autentikacija pojavit će se dodatna stranica na kojoj je potrebno unijeti generirani token. Više o dvostrukoj autentikaciji pročitajte u poglavlju: "Uključivanje dvostruke autentikacije".