Word predložak

2. Kako kreirati Microsoft Word dokument

Kako bi mogli koristiti funkcionalnost Word predloška u aplikaciji WebZNR potrebno je da prvo kreirate Microsoft Word dokument na svom računalu sa sadržajem vašeg internog akta

Ovo je primjer jednog takvog dokumenta:Riječ je o Microsoft Word datoteci u koju ste upisali tekst koji želite a na mjesta gdje dolaze podaci za koje želite da se automatski popunjavaju postavljate oznake kao što se vidi na našem primjeru. 

Popis oznaka koje možete koristiti u svojim dokumentima je slijedeći:

«ID»

«OIB»

«ImeIPrezime»

«PunaAdresa»

«StrucnaSprema»

«ZanimanjeOpisno»

«DatumZaposlenja»

«RadnoMjestoNaziv»

«PosebniUvjetiRada»

«DatumRodenja»

«MjestoRodenja»

«OpcinaRodenja»

«NadredeniRadnik»

«OrgJedNaziv»

«OrgJedAdresa»

«OrgJedMjesto»


Dakle gdje god ste stavili oznaku npr. <ImeIPrezime> automatski će se popuniti ime i prezime radnika za koji se generira dokument.