Dodatna polja

Kako dodati i koristiti dodatna polja

3. Unos podataka u dodatna polja

Jednom kada ste kreirali dodatna polja ista će se pojaviti u aplikaciji pod:

  • Karticom radnika - u  gornjem desnom kutu kartice
  • Karticom radna oprema i objekta ispitivanja - u  gornjem desnom kutu kartice
  • Na prijavi ozljede na radu - u  gornjem desnom kutu prijave


Klikom na ikonu za dodatna polja pojavljuje se prozor u kojem se nalaze dodatna polja koja ste dodali u aplikaciju. Kroz ovaj prozor možete unijeti vrijednosti ili ih odabrati iz padajućeg izbornika ukoliko ste unijeli tip definirane vrijednosti. 

Klikom na link: "Spremi" spremate unos u aplikaciju. 

Na isti način unos možete i uređivati