Dodatna polja

Kako dodati i koristiti dodatna polja

1. Dodatna polja - općenito

Modul: "Dodatna polja" vam omogućuje da ukoliko u aplikaciji ne postoje polja za unos podatka koji vam je potreban dodate sami polje za unos tog podatka

"Dodatna polja" će vam omogućiti da na stranici npr. radnika dodate neograničen broj polja i u njih dodate podatke koji su vam potrebni. 

Trenutno u aplikaciji WebZNR dodatna polja možete dodati pod radnika, uređaj ili objekt ispitivanja i prijavu ozljede na radu.

Podaci koji upisujete u modul: "Dodatna polja" može biti upisan kroz više tipova polja:

  • Tekstualno - omogućuje unos teksta
  • Brojčano - omogućuje unos brojčanih podataka
  • Logička DA/NE - omogućuje unos putem prozora s kvačicom
  • Datum - omogućuje unos datuma kroz odabir datuma iz kalendara
  • Definirane vrijednosti - omogućuje odabir od vas definiranih vrijednosti kroz padajući izbornik
NAPOMENA: vrijednosti unesene kroz dodatna polja neće se prikazati u izvještajima