Početno podešavanje modula ISZNR

Osnove korištenja modula ISZNR unutar aplikacije WebZNR

5. Dodavanje stranke

Stranke za koje radite zapisnike dodajete na način da u glavnom izborniku odaberete izbornik: "Dokumenti", a zatim izbornik: "Stranke".

Stranku dodajte klikom na link: "+Novi" i popunjavanjem podatka o stranci za koju radite zapisnike. 


Klikom na: "Snimi" završili ste unos prve stranke.