Pojedinačni izvještaji

Pojasnili smo način funkcioniranja svakog pojedinačnog izvještaja

2. Radnici - popis uvjerenja

Izvještaj: "Radnici - popis uvjerenja" je izvještaj putem kojeg dobivate informacije o uvjerenjima koje imaju odnosno nemaju vaši radnici.

Aplikacija vam prvo nudi više mogućnosti filtriranja popisa uvjerenja:

 • istekli - želite li vidjeti sva uvjerenja ili samo istekla (DA) odnosno ona koja i dalje vrijede (NE)
  • NAPOMENA: ukoliko odaberete DA na filteru: "Istekli" na izvještaju će se prikazati sva uvjerenja koja su istekla (biti će naglašena crvenim slovima), ona koja će isteći za razdoblje koje ste postavili da vas aplikacija počne upozoravati (zadano je 30 dana) te sva nedostajuća uvjerenja koja bi radnik trebao imati po svom radnom mjestu, poslu ili mjestu rada. 
 • po organizacijskoj jedinici i podorganizacijskim jedinicama
 • po radnom mjestu
 • po grupi radnih mjesta
 • po tipu uvjerenja
 • po radniku
 • po grupi organizacijskih jedinica
Također podatke koje ćete  dobiti možete grupirati u dvije grupe i to po slijedećim parametrima:
 • djelatniku
 • godini i mjesecu isteka
 • grupi radnih mjesta
 • organizacijskoj jedinici
 • radnom mjestu
 • tipu uvjerenja
 • kratkom nazivu tipa uvjerenja
 • dali se nalazi u evidenciji
Svaki izvještaj možete datumski ograničiti tako da odaberete datumske granice izdavanja uvjerenja odnosno istjecanja uvjerenja.

I na ovom izvještaju možete dodatno filtrirati podatke tako da:
 • prikažete bivše radnike
 • prikažete detalje o radnicima
 • prikažete samo grupirano podatke
 • postavite da svaka grupa ide na posebnu stranicu
 • prikažete samo posljednja uvjerenja 
Također na kraju možete sortirati dobivene podatke po:
 • OIB-u
 • imenu i prezimenu
 • radnom mjestu
 • organizacijskoj jedinici
 • tipu uvjerenja
 • broju uvjerenja
 • datumu
 • po tome do kada vrijedi uvjerenje

Kao i na svakom izvještaju na kraju izvještaj možete klikom na link: "Prikaži" vidjeti te ga spremiti, ispisati i slično. 

Ukoliko želite dodatno uređivati podatke iz izvještaja u Excelu kliknite na link: "Izvezi u xlsx".