Pojedinačni izvještaji

Pojasnili smo način funkcioniranja svakog pojedinačnog izvještaja

3. Radnici - zaštitna sredstva

Izvještaj: "Radnici - zaštitna sredstva" je izvještaj putem kojeg dobivate informacije o zaštitnim sredstvima koja su izdana ili nisu izdana radnicima vaše tvrtke. 

Aplikacija vam prvo nudi više mogućnosti filtriranja popisa zaštitnih sredstava:

 • istekli - želite li vidjeti sva zaštitna sredstva ili samo istekla (DA) odnosno ona koja i dalje vrijede (NE)
  • NAPOMENA: ukoliko odaberete DA na filteru: "Istekli" na izvještaju će se prikazati sva zaštitna sredstva koja su istekla (biti će naglašena crvenim slovima), ona koja će isteći za razdoblje koje ste postavili da vas aplikacija počne upozoravati (zadano je 30 dana) te sva nedostajuća zaštitna sredstva koja bi radnik trebao imati po svom radnom mjestu, poslu ili mjestu rada. 
 • po organizacijskoj jedinici i podorganizacijskim jedinicama
 • po zaštitnom sredstvu
 • po radniku
 • po radnom mjestu
 • po grupi radnih mjesta
 • po grupi organizacijskih jedinica
Također podatke koje ćete  dobiti možete grupirati u dvije grupe i to po slijedećim parametrima:
 • djelatniku
 • godini i mjesecu isteka
 • grupi radnih mjesta
 • organizacijskoj jedinici
 • radnom mjestu
 • dali se nalazi u evidenciji
 • veličini zaštitnog sredstva
 • zaštitnom sredstvu
Svaki izvještaj možete datumski ograničiti tako da odaberete datumske granice izdavanja zaštitnog sredstva odnosno istjecanja zaštitnog sredstva.

I na ovom izvještaju možete dodatno filtrirati podatke tako da:
 • prikažete bivše radnike
 • prikažete detalje o radnicima
 • prikažete samo grupirano podatke
 • postavite da svaka grupa ide na posebnu stranicu
Također na kraju možete sortirati dobivene podatke po:
 • OIB-u
 • imenu i prezimenu
 • radnom mjestu
 • organizacijskoj jedinici
 • zaštitnom sredstvu
 • datumu
 • do kada vrijedi zaštitno sredstvo
 • veličini
 • količini

Kao i na svakom izvještaju na kraju izvještaj možete klikom na link: "Prikaži" vidjeti te ga spremiti, ispisati i slično. 

Ukoliko želite dodatno uređivati podatke iz izvještaja u Excelu kliknite na link: "Izvezi u xlsx".