Pojedinačni izvještaji

Pojasnili smo način funkcioniranja svakog pojedinačnog izvještaja

4. Radnici - zaštitna sredstva - potpis

Izvještaj: "Radnici - zaštitna sredstva - potpis" je izvještaj putem kojeg dobivate informacije o zaštitnim sredstvima koja su izdana radnicima vaše tvrtke i za koje je potrebno da se radnici vlastoručno potpišu da su ih preuzeli

Aplikacija vam prvo nudi više mogućnosti filtriranja popisa zaštitnih sredstava za potpis i to:

  • po organizacijskoj jedinici i podorganizacijskim jedinicama
  • po zaštitnom sredstvu
  • po radniku
  • po radnom mjestu
  • po grupi radnih mjesta
  • po grupi organizacijskih jedinica

Svaki izvještaj možete datumski ograničiti tako da odaberete datumske granice izdavanja zaštitnog sredstva odnosno istjecanja zaštitnog sredstva.

I na ovom izvještaju možete dodatno filtrirati podatke tako da:
  • prikažete bivše radnike
  • prikaže samo izdana zaštitna sredstva

Kao i na svakom izvještaju na kraju izvještaj možete klikom na link: "Prikaži" vidjeti te ga spremiti, ispisati i slično. 

Ukoliko želite dodatno uređivati podatke iz izvještaja u Excelu kliknite na link: "Izvezi u xlsx".