OIR-1 Teže ozljede, grupne ozljede i smrtni slučajevi

1. Unos novog OIR-1 obrasca

Kako bi upisali novi OIR-1 obrazac potrebno je u glavnom izborniku pod: "Osnovni podaci", odabrati izbornik: "Obrazac OIR1"

Iznad popisa OIR-1 obrazaca pored lokalne tražilice odabrati opciju: "+Novi".

Na stranici: "Obavijest o događaju na radu koji je izazvao smrt, težu ozljedu kao i ozljedu dvaju ili više zaposlenika, neovisno o težini ozljede", potrebno je popuniti podatke koji se traže od vas.

Aplikacija će za vas automatski popuniti sve podatke koji su već uneseni u vašu evidenciju. Ostale podatke iz OIR-1 tiskanice potrebno je popuniti ručno s tim da svi podaci dostupni u obliku padajućih izbornika.

NAPOMENA: pretraživanje padajućih izbornika možete pretraživati "skrolanjem" ili tako da počnete upisivati pojam pri čemu će vam aplikacija automatski filtrirati rezultate vaše pretrage. 

Kada ste završili sa unosom podataka imate mogućnost snimiti obrazac odnosno ispisati ga.