Grupni uvoz podataka u modul ISZNR

U modulu ISZNR aplikacije WebZNR omogućili smo grupni uvoz podataka za osposobljavanja. Dakle sada imate mogućnost putem Excel tablice uvesti podatke o radnicima (koje želite osposobiti) u modul ISZNR te zapisnike automatski predati u ISZNR Ministarstva.

2. Popunjavanje Excel tablice

Nakon što ste klikom na link: "Kreiraj excel za import" kreirali Excel datoteku koja se spremila na vaše računalo istu je potrebno popuniti. 

NAPOMENA: tablicu za vas mogu popuniti vaši klijenti (podatke o radnicima) te vam vratiti popunjenu datoteku. Bitno je da se vrijednosti u prvom redu ne mijenjaju kao ni raspored kolona tablice. Kako bi spriječili slučajne promjene datoteka za uvoz podataka ima automatski zaključane kolone i prvi red


Tablica ima kolona koje je potrebno popuniti sa podacima koje želite uvesti. Broj kolona ovisit će o tipu osposobljavanja. Pogledajmo primjer za ZOS.

 • Name - ime i prezime radnika
 • oib - OIB radnika
 • location - lokacija na kojoj se vrši osposobljavanje
 • dateTheory - datum teorijskog dijela osposobljavanja
 • datePractical - datum praktičnog dijela osposobljavanja
 • dateOfDocument - datum izrade zapisnika
 • listOfJobs - poslovi radnika
 • Napomena - napomena 
 • Stručnjak01Stručnjak02Stručnjak03Stručnjak04 - imate mogućnost upisati do 4 stručnjaka koja su sudjelovali u osposobljavanju
 • Spol - sa vrijednostima 1 i 2 označavate spol radnika (*pogledajte napomenu)
 • Mjesto - mjesto obavljanja poslova
 • Rukovoditelj1PrezimeIme - prezime i ime rukovoditelja
 • Rukovoditelj1OIB - OIB rukovoditelja
 • Rukovoditelj1RMNaziv - radno mjesto rukovoditelja

NAPOMENA: svaka datoteka za uvoz ima više listova. U našem primjeru list: "Dodatne liste" ima podatke za spol dok list: "ISZNR podaci", će sadržavati popis stručnjaka koje, kao kontrolna kuća, imate prijavljeno u ISZNR sustavu Ministarstva. 


Nakon što završite popunjavanje tablice istu spremite na svoje računalo