Zajednički elementi i kako ih koristiti

U ovom dijelu uputa pozabavit ćemo se izbornikom zajednički elementi. 

1. Države

Klikom na izbornik: "Zaj.elementi" te izborom: "Države" na padajućem izborniku dolazite do dijela aplikacije na kojem možete definirati države koje se mogu pojaviti kao podatak u aplikaciji

Aplikacija WebZNR već dolazi sa predefiniranim unosima no isto tako nudi vam u mogućnost da klikom na link: "+Novi unos" unesete novu državu na popis. 

Potrebno je upisati ime države u polju: "Naziv" te definirati kakav je naziv državljanstva za tu državu kako bi aplikacija poslije mogla taj podatak popuniti za vas. 

Također ukoliko je država izvan EU potrebno je kliknuti kvačicu

Klikom na link: "Snimi" unijeli ste novu državu u aplikaciju