Zajednički elementi i kako ih koristiti

U ovom dijelu uputa pozabavit ćemo se izbornikom zajednički elementi. 

7. Ispitivači

Kroz izbornik zajednički elementi možete dodavati i ispitivače koja će se pojavljivati u aplikaciji prilikom unosa podataka


Aplikacija predefinirano ispitivače pa je one s kojima surađujete potrebno unijeti ručno

Za unos novog ispitivača idete na izbornik: "Zaj.elementi" pa na padajućem izborniku birate. "Ispitivači". 

Klikom na link: "+Novi" otvara vam se stranica za unos ispitivača. Potrebno je unijeti ime ispitivača i njegovu ovlaštenu tvrtku dok su opcionalni podaci OIB ispitivača, stručna sprema, funkcija u organizaciji i Email. 

Klikom na link: "Snimi" spremili ste novog ispitivača u bazu.