Zajednički elementi i kako ih koristiti

U ovom dijelu uputa pozabavit ćemo se izbornikom zajednički elementi. 

8. Doktori

Kroz izbornik zajednički elementi možete dodavati i doktore medicine rada koji će se pojavljivati u aplikaciji prilikom unosa podataka

Aplikacija nema predefinirano ove vrijednosti pa je potrebno da ručno unesete sve doktore medicine rada s kojima surađujete

Kada trebate unijeti novog doktora medicine rada idete na izbornik: "Zaj.elementi" pa na padajućem izborniku birate. "Doktori". 

Klikom na link: "+Novi" otvara vam se stranica za unos novog doktora medicine rada. Potrebno je unijeti ime doktora i njegovu ovlaštenu tvrtku dok su opcionalni podaci OIB doktora, stručna sprema, funkcija u organizaciji i Email. 

Klikom na link: "Snimi" spremili ste novog doktora u bazu.