Zajednički elementi i kako ih koristiti

U ovom dijelu uputa pozabavit ćemo se izbornikom zajednički elementi. 

10. Vrste radne opreme i objekata

Vrstu radne opreme definirate tako da odete na izbornik: "Zaj.elementi" te odaberete stavku: "Vrsta radne opreme ili objekata".

Predefinirani unosi su:

 1. Radna oprema
 2. Radni okoliš
 3. Vatrogasni aparati
Svaku od predefiniranih stavaka možete urediti tako da kliknete izbornik: "Akcije" i stavku: "Otvori".

Kroz izbornik akcije možete odmah definirati dodatna polja za tu vrstu uređaja ili objekta klikom na stavku: "Definiraj dodatna polja".

Kreiranje nove stavke počinjete klikom na link: "+Novi" u gornjem lijevom kutu stranice. 

Upisujete opis uređaja ili objekta (recimo hidrantska mreža), grupu (ukoliko ih imate) u koju pripada, predviđeno trajanje u mjesecima.

Zatim slijede sistemske postavke: 

 • EK-4 ukoliko ova vrsta radne opreme ili objekt popunjava tablicu u EK-4 kartonu
 • EK-5 ukoliko ova vrsta radne opreme ili objekt popunjava tablicu u EK-5 kartonu
 • Vatrogasni aparat - ukoliko je riječ o vrsti radne opreme vatrogasni aparat
 • Stabilan sustav - ukoliko je riječ o stabilnim sustavima
Klikom na: "Automatsko pobrojavanje evidencijskog broja" prepuštate aplikaciji WebZNR da za vas vodi evidencijske brojeve uređaja i objekata. 

Pod karticom: "Opasnosti" definirate koje su opasnosti pri korištenju te vrste uređaja ili objekta. 

Kartica: "Provjera sredstava za rad" vam daje zakonsku formu vezanu uz provjeru ove vrste uređaja ili objekata. 

Tu se nalaze slijedeći segmenti:

 • Osnovna provjera
 • Provjera prije puštanja u rad
 • Osoba koja vrši inspekciju
 • Ponovljena inspekcija
 • Rok inspekcije
 • Dokumentacija
U kartici: "Potrebne mjere" definirate koje je mjere potrebno provesti za ovu vrstu radne opreme i objekata. 

U kartici: "Skrivena polja" možete označiti polja koja ne želite da se pojavljuju uz tu vrstu uređaja ili objakata. 

Koliko na link: "Snimi" spremate unešene podatke