Korisnički portal

2. Aktivacija Korisničkog portala

Kako bi mogli koristiti modul Korisničkog portala potrebno je prvo uključiti modul u postavkama aplikacije. 

Modul se uključuje tako da u postavkama aplikacije kliknete na link: "Korisnički portal"Korisnički portal po zadanim postavkama je isključen. Iz padajućeg menija možete odabrati više opcija. 


Isključen - modul portala će biti isključen i nedostupan

Korisnici WebZNR-a - Korisnički portal i sve njegove mogućnosti biti će vidljive isključivo korisnicima koji rade u aplikaciji WebZNR (koji imaju korisničko ime i lozinku za pristup aplikaciji).

Radnici i Korisnici WebZNR-a - modul Korisničkog portala moći će koristiti korisnici aplikacije (koji imaju korisničko ime i lozinku za pristup aplikaciji) i radnici kojima je u njihovim kontakt podacima upisana email adresa. 

NAPOMENA: Kako bi izbjegli izdavanje korisničkih imena i lozinki za svakog pojedinačnog radnika, radnici će za prijavu (autentikaciju) koristiti link koji će im stići na njihovu email adresu. Link sadrži nasumičnu lozinku za pristup te nije poželjno dijeliti taj email s drugim osobama jer davanjem lozinke drugoj osobi ta osoba će se moći prijaviti u radnikovo ime.

Otvoreno za sve - uz već navedeni pristup za korisnike i radnike, ova opcija omogućava pristup anonimnih korisnika podacima o radnoj opremi unosom oznake opreme ili skeniranjem QR kôda.

NAPOMENA: korisnički portal neće prikazivati osobne podatke radnika poput OIB-a, imena i prezimena i sl radi zaštite osobnih podataka. Savjetujemo da datoteke koje sadrže osobne podatke ne objavljujete na korisničkom portalu.