Kako početi s korištenjem aplikacije WebZNR

View

Kako početi koristiti  aplikaciju, na koji način unositi podatke i koje korake poduzeti kako bi uspješno vodili evidencije kroz aplikaciju WebZNR

Kako početi koristiti aplikaciju WebZNR

Nakon što ste završili postupak registracije i prijave u aplikaciju potrebno je unijeti podatke o vašoj tvrtki

NAPOMENA: Iako je većina podataka u aplikaciji opcionalna preporučujemo da popunite što veći broj podataka jer će time aplikacija postati korisnija, izvještaji detaljniji itd. 

Unosom podataka o tvrtki ujedno ste i kreirali vršnu organizacijsku jedinicu u vašoj novoj organizacijskoj strukturi. 

Podaci se u aplikaciju mogu uvesti na dva načina. Automatskom sinkronizacijom s postojećim bazama podataka (pri tome morati kontaktirati našu korisničku podršku kako bi se dogovorili detalji takvog unosa podataka) ili "ručnim" unosom svake pojedine stavke. 

U samom početku otvorite glavni izbornik: "Zaj. elementi" te popunite što veći broj podataka. U ovom dijelu unosite podatke kao što su podaci o ovlaštenim kućama s kojima surađujete, podatke o ispitivačima, ispostavama HZZO-a s kojima surađujete i itd. 

NAPOMENA: svi ovi podaci će se pojavljivati kroz aplikaciju i na ovaj način ćete si olakšati daljnji rad jer nećete morati dodavati nove vrijednosti pri samom korištenju aplikacije. 

  1. Unos počinjete popunjavanjem vaše organizacijske strukture s organizacijskim i podorganizacijskim jedinicama vaše tvrtke.
    NAPOMENA: naknadno uvijek možete mijenjati organizacijsku strukturu, brisati pojedine organizacijske jedinice ili dodavati nove. 
  2. Unos nastavljate tako da pratite redoslijed menija: "Osnovni podaci". Dakle nastavljate tako da ćete unijeti sva radna mjesta vaše tvrtke. Pod radnim mjestima definirajte zaštitna sredstva i uvjerenja/osposobljavanja koja su potrebna za pojedino radno mjesto. Kasnije kada radniku unesete podatak o njegovom radnom mjestu aplikacija WebZNR će automatski provjeriti dali pojedini radnik  ima sva potrebna zaštitna sredstva i uvjerenja/osposobljavanja te će vas o tome alarmirati ako nema. 
    NAPOMENA: prethodno izdana zaštitna sredstva, uvjerenja, osposobljavanja možete unijeti ručno sa datumima do kojih vrijede ili početi unositi samo nova u aplikaciju, a stara voditi onako kako ste to radili do sada. 
  3. Na isti način unosite radnike i podatke o radnicima. Iako su samo ime, prezime, organizacijska jedinica i radno mjesto obavezni podaci preporučujemo da što detaljnije popunite karticu radnika. Ovdje je posebno bitno da se za svakog radnika definiraju zaštitna sredstva i uvjerenja / osposobljavanja koje on ima te rokovi do kada isti vrijede. Aplikacija će zatim na dalje automatski pratiti rokove i paziti da svi radnici imaju sva potrebna zaštitna sredstva / uvjerenja / osposobljavanja. 
  4. Nakon što ste unijeli radnike vrijeme je da unesete u aplikaciju radnu opremu i objekte ispitivanja. U ovom dijelu unosite sve strojeve, vatrogasne uređaje, ventilaciju, rasvjetu.. Kao i kod radnika potrebno je za svaki stroj upisati ispitivanja i datume do kada vrijede ili nastaviti voditi taj dio kao i do sada, a tek nova ispitivanja upisati u aplikaciju WebZNR. U svakom slučaju jednom upisana uvjerenja i datumi bit će temelj aplikaciji WebZNR da vas u budućnosti na vrijeme obavijesti o isteku ispitivanja.
Nakon što ste unijeli podatke i definirali za radnike i strojeve datume do kada vrijede ZS/uvjerenja/ispitivanja... možete početi voditi svoje evidencije ZNR-a kroz aplikaciju WebZNR.

Možete izraditi tražene obrasce (RA1, OR, ...), putem kalendara pratiti rokove, izrađivati izvještaje te početi koristiti druge mogućnosti koja vam aplikacija nudi. 

Preporučujemo da module poput procjene rizika, osposobljavanja, korisničkog portala itd počnete koristiti nakon što savladate osnovi dio aplikacije, a to su rokovi, obrasci i izvještaji. 

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirate na mailsistem@zastitanaradu.hr