Zajednički elementi i kako ih koristiti

U ovom dijelu uputa pozabavit ćemo se izbornikom zajednički elementi. 

17. Zaštitna sredstva

U ovom dijelu zajedničkih elemenata definirate zaštitna sredstva koja imate u svojoj tvrtki. 

Kreiranje novog zaštitnog sredstva ili ažuriranje postojećeg radite tako da u glavnom izborniku odaberete: "Zaj. elementi" te odaberete stavku: " Zaštitna sredstva".

Novo zaštitno sredstvo dodajete klikom na link: "+Novi". Na stranici koja će se otvoriti potrebno je upisati u polju: "Naziv" naziv zaštitnog sredstva kojeg kreirate te polje "Obilježje". 

Pored tih podataka možete upisati:

  • HR norma - hrvatsku normu za zaštitno sredstvo
  • Str. norma - stranu normu za zaštitno sredstvo
  • Grupa - grupu za zaštitno sredstvo
  • Šifra - šifru zaštitnog sredstva
  • Trajanje (u mjesecima) - trajanje zaštitnog sredstva u mjesecima
  • Cijena - nabavnu cijenu zaštitnog sredstva

Klikom na link: "Snimi" spremate novo zaštitno sredstvo na popis.